Muat Turun Borang Pelesenan Pemandu
Bil. Nama Borang Muat Turun
1. Borang Permohonan Pengecualian Pemakaian Kaedah 5 (Lampiran B-2) 47 KB
2. Borang Permohonan Lesen Memandu (JPJ L1) 62 KB
3. Borang Pemberitahuan Pindaan Butir-butir Lesen Memandu (JPJ L7) 46 KB
4. Borang Permohonan Lesen Vokasional (JPJ L8) 47 KB