Selected Articles

Permohonan untuk Tambah Kelas Lesen lesen memandu percubaan (PDL) boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat JPJ Negeri , Pejabat JPJ Cawangan sahaja.

Documents Required:

  1. Form JPJ L1
  2. Identity Card/Passport(Original/Copy).
  3. Lesen memandu percubaan asal.
  4. Kad Penetapan dan keputusan Ujian Memandu (JPJL3) yang berkuat kuasa (kurang dari satu tahun) untuk kelas baru
  5. 1 colour photo (25mm X 32mm)

Bayaran:

  • RM 5.00