Keputusan Rundingan Terus 2016
 
KEPUTUSAN MUKTAMAD RUNDINGAN TERUS TERKINI IBU PEJABAT JABATAN PENGANGKUTAN JALAN BAGI TAHUN 2016
 
BIL TAJUK FAIL NAMA SYARIKAT BERJAYA JUMLAH PEROLEHAN/ HARGA TAWARAN (RM) TEMPOH SIAP PENGHANTARAN TEMPOH KONTRAK
1   MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU TEKS KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU (KPP) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN PERCETAKAN KESELAMATAN NASIONAL 9,481,488.00 6 BULAN 4 NOVEMBER 2016- 3 MEI 2017
2   PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN 48 ALAT TIMBANG STESEN PENGUATKUASA JPJ (LSWIM) CREMORNE SDN BHD 7,420,000.00 3 TAHUN

1  OKTOBER 2016 – 30 SEPTEMBER 2019

3 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM MYSIKAP HEITECH PADU BERHAD 79,768,327.34 TIDAK BERKENAAN 1 NOVEMBER 2016-31 DISEMBER 2018