Dasar Keselamatan ICT JPJ

Dasar Keselamatan ICT JPJ (DKICT JPJ) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) JPJ. Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna di JPJ mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT JPJ.

Muat turun di sini