Artikel Pilihan

Jadual kadar bayaran yang ditetapkan bagi urusan yang melibatkan perlesenan dan pendaftaran kenderaan.

Bil PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PELESENAN KENDERAAN TIADA TUNTUTAN HAKMILIK
(Kadar Bayaran - RM)
ADA TUNTUTAN HAKMILIK
(Kadar Bayaran - RM)
  PENDAFTARAN BARU (E DAFTAR)    
1 KENDERAAN TEMPATAN    
  Motokar < 1500 cc 150.00 200.00
  Motokar > 1500 cc 300 350
  Motokar Syarikat 500.00 550.00
  Motosikal 5.00 20.00
  Lori/Jentera 60.00 110.00
  Kenderaan Badan Berkanun 500.00 550.00
       
2 KENDERAAN IMPORT    
  Motokar < 1500 cc 150.00 200.00
  Motokar > 1500 cc 300.00 350.00
  Motokar Syarikat 500.00 550.00
  Motosikal 5.00 20.00
  Lori/Jentera 50.00 110.00
  Kenderaan Badan Berkanun 500.00 550.00
       
3 Pertukaran Nombor Pendaftaran (interchange) 200.00  
  (tanpa gantian LKM)    
       
4. Pertukaran Nombor Pendaftaran (interchange) 210.00  
  (dengan gantian LKM)    
       
5. Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan    
  Motokar/Jentera 50.00  
  Motosikal 20.00  
       
6. Permohonan Maklumat Kenderaan    
  Maklumat Terhad    
  - Pemilik 10.00  
  - Insurans 10.00  
       
7. Tukar Hakmilik Kenderaan    
  Motosikal 3.00 23.00
  Motokar 100.00 150.00
  Kenderaan Perdagangan 40.00 90.00
  Kenderaan Off Road 100.00 150.00
       
8. Pembatalan Tuntutan Hak Milik Percuma  
       
9. Pindaan Data    
  tukar enjin, tukar bahan bakar Percuma  
       
10 Pembetulan Data Percuma  
       
11. Permohonan Pengesahan Rekod Percuma  
       
12. Pembatalan Pendaftaran Kenderaan Percuma  
       
13. Semakan Senarai Hitam Percuma  
       
14. Permohonan Baru Lesen Kenderaan Perdagangan Motor (Trade Plate) 1 tahun    
  - 1 tahun 700.00  
  - 6 bulan 350  
       
15. Permohonan Baru Lesen Kenderaan Perdagangan Motor (Trade Plate - Motorsikal ) 1 tahun    
  - 1 tahun 240.00  
  - 6 bulan 120.00  
       
16. Salinan Lesen Kenderaan Motor    
  - Motokar / Lori / Jentera 50.00  
  - Motosikal 20.00  
 

         
  Permohonan Pelekat Kenderaan OKU
  Panduan permohonan pelekat kenderaan OKU seterusnya
  Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Kenderaan
  Jadual bayaran bagi urusan yang melibatkan perlesenan dan pendaftaran. seterusnya
  Panduan Memohon Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Senarai kategori nombor pendaftaran. seterusnya
  Pelaksanaan Pendaftaran Kenderaan Import
  Pendaftaran secara eDaftar bagi pemegang AP individu. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Selain Dari Sukarela
  Melibatkan kenderaan yang ditarik balik atau pemilik berdaftar meninggal dunia. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Secara Sukarela
  Melibatkan perjanjian oleh pemilik berdaftar dan pemilik baru. seterusnya
  Prosedur Pembatalan Kenderaan Musnah
  Bagi membatalkan pendaftaran, menyekat transaksi dan melupuskan kenderaan. seterusnya
  Prosedur Pemindahan Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Dari kenderaan asal ke kenderaan yang belum didaftarkan. seterusnya
  Prosedur Permohonan Pengecualian LKM
  Bagi pertubuhan Keagamaan/Kebajikan. seterusnya
  Panduan Pengiraan Kadar (LKM)
  Garis panduan pengiraan kadar LKM bagi Kenderaan di Semenanjung. seterusnya
  Prosedur Pembayaran Balik LKM (refund)
  Bagi baki bayaran balik tidak kurang dari RM5.00. seterusnya
  Pengeluaran Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan
  Hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar. seterusnya
  Panduan Memohon LPKM
  Hanya dikeluarkan kepada pembuat , pembaiki atau peniaga kenderaan sahaja. seterusnya
  Permohonan Melesen Kenderaan Perdagangan
  Kenderaan perdagangan BDM 5000 kg ke bawah (d'controlled). seterusnya
  Panduan Memohon Lesen Kenderaan Motor
  Memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM). seterusnya