Pelan Integriti

Pelan Integriti JPJ 2016-2020 ialah sebagai garis panduan dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti dan berintegriti kepada rakyat ke arah usaha memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan JPJ. 

Muat turun di sini.

(dikemaskini pada 2016)