Pelan Strategik 2016-2020

Pelan Strategik JPJ 2016-2020 adalah merupakan kesinambungan kepada Pelan Strategik 2011-2015 yang menetapkan halatuju transformasi warga JPJ ke arah usaha memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan JPJ. JPJ yang merupakan salah satu agensi utama barisan hadapan di bawah Kementerian Pengangkutan sentiasa memainkan peranan penting untuk kesejahteraan rakyat Malaysia.

Muat turun di sini.