Jumlah Pendaftaran Kenderaan Mengikut Tahun
 
Tahun Jumlah
Tahun 2010 20188565
Tahun 2011 21401269
Tahun 2012 22702221
Tahun 2013 23819256
Tahun 2014 25101192
Tahun 2015 26301952