Artikel Pilihan

Permohonan Tempahan Ujian Memandu Bahagian II dan III (meletak kenderaan / jalan raya ) boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat JPJ Negeri dan Pejabat JPJ Cawangan sahaja.

Calon-calon mestilah lulus Ujian Undang-undang Bahagian I dan mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut :

 1. Kad Pengenalan/Pasport (asal dan salinan).
 2. Kad Penetapan Ujian Memandu (JPJL3 yang lengkap diisi oleh pemohon)
 3. Lesen Belajar Memandu (asal/salinan) yang masih berkuatkuasa
 4. Borang SM4 yang lengkap
 5. Sijil Insurans (bagi golongan OKU, juka perlu)
 6. Surat Kebenaran menggunakan kenderaan daripada pemilik kenderaan (bagi golongan OKU, jika perlu)

Bahagian II:

 • Ujian mendaki bukit dan ujian meletak kenderaan.

Bahagian III:

 • Ujian memandu di jalan raya.

  FAQ Menaiktaraf Lesen Memandu Plastik kepada Lesen Memandu Bersekuriti Tinggi
  FAQ Lesen Memandu Bersekuriti Tinggi. seterusnya
  Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Pemandu
  Kadar bayaran yang ditetapkan bagi urusan yang melibatkan perlesenan pemandu. seterusnya
  Penetapan Kadar Bayaran Bagi Lesen Memandu Kelas B2
  Jadual fi latihan, ujian dan lesen kelas B2 sahaja. seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Belajar Memandu (LDL)
  Permohonan tambah kelas Lesen Belajar Memandu (LDL). seterusnya
  Pertukaran Lesen Memandu Asing Kepada Lesen Memandu Malaysia
  Untuk negara yang mempunyai perjanjian dua hala dengan Malaysia (Secara Automatik) seterusnya
  Tempahan Ujian Memandu Bahagian II dan III
  Permohonan tempahan ujian meletak kenderaan dan jalan raya. seterusnya
  Permohonan Lesen Vokasional (GDL , PSV , Konduktor)
  Permohonan mendapatkan lesen vokasional GDL , PSV dan Konduktor. seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Memandu Percubaan (PDL)
  Permohonan tambah kelas lesen memandu percubaan (PDL). seterusnya
  Permohonan Lesen Belajar Memandu (LDL)
  Permohonan mendapatkan lesen belajar memandu (LDL) seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Memandu Kompeten (CDL)
  Permohonan tambah kelas lesen memandu kompeten (CDL). seterusnya
  Permit Memandu Antarabangsa
  Bagi pemegang lesen memandu Malaysia yang ingin memandu di luar negara. seterusnya
  Pertukaran Lesen Memandu Asing Kepada Lesen Memandu Malaysia
  Melalui pengecualian pemakai (Bukan Automatik) seterusnya
  Pengiktirafan Lesen Memandu Negara Asing
  Pemegang lesen luar negara dibenarkan memandu selagi lesen tersebut sah tempoh. seterusnya
  Permohonan Menduduki Ujian Undang Undang Berkomputer Secara Dalam Talian
  Permohonan Menduduki Ujian Undang Undang Berkomputer Secara Dalam Talian seterusnya
  Rayuan Memperbaharui Lesen Memandu Tamat Tempoh
  Bagi lesen memandu tamat tempoh melebihi 3 tahun. seterusnya