Artikel Pilihan

Permohonan Baru

 1. Laporan pemeriksaan PG11A (laporan pemeriksaan kenderaan barangan )
 2. Laporan pemeriksaan kenderaan VR 1 Pind .96 (laporan pemeriksaan kenderaan )
 3. icon Borang JPJ K1
 4. Surat timbang kenderaan
 5. Disk perakuan PUSPAKOM
 6. Buku / Sijil pendaftaran kenderaan

Permohonan menukar enjin kenderaan d'controlled

 1. Laporan pengesahan identiti kenderaan B2 Pind. 1/99
 2. Lampiran A
 3. icon Borang JPJ K8
 4. Surat Beli enjin
 5. Surat Kastam No 1 Pind. 8/89
 6. Buku / Sijil Pendaftaran kenderaan

Permohonan tambah/turun BDM kenderaan d'controlled

 1. Laporan pengesahan identiti kenderaan B2 Pind. 1/99
 2. Laporan PG 11A
 3. Slip timbang kenderaan
 4. Surat bengkel
 5. Surat kelulusan dari Ibu Pejabat (Bahagian Kejuruteraan Automotif)
 6. Buku/sijil pendaftaran kenderaan

Permohonan berhenti sementara

 1. Borang berhenti sementara MV 11 1/80 (salinan )
 2. Disk Perakuan pemeriksaan PUSPAKOM
 3. Disk Lesen Kenderaan Motor
 4. Buku /sijil pendaftaran kenderaan

Permohonan pembatalan cop perdagangan kenderaan d'controlled

 1. Surat permohonan pembatalan cop perdagangan kenderaan d'controlled
 2. Disk perakuan pemeriksaan PUSPAKOM
 3. Disk Lesen Kenderaan Motor
 4. Buku / sijil pendaftaran kenderaan
 

         
  Permohonan Pelekat Kenderaan OKU
  Panduan permohonan pelekat kenderaan OKU seterusnya
  Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Kenderaan
  Jadual bayaran bagi urusan yang melibatkan perlesenan dan pendaftaran. seterusnya
  Panduan Memohon Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Senarai kategori nombor pendaftaran. seterusnya
  Pelaksanaan Pendaftaran Kenderaan Import
  Pendaftaran secara eDaftar bagi pemegang AP individu. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Selain Dari Sukarela
  Melibatkan kenderaan yang ditarik balik atau pemilik berdaftar meninggal dunia. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Secara Sukarela
  Melibatkan perjanjian oleh pemilik berdaftar dan pemilik baru. seterusnya
  Prosedur Pembatalan Kenderaan Musnah
  Bagi membatalkan pendaftaran, menyekat transaksi dan melupuskan kenderaan. seterusnya
  Prosedur Pemindahan Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Dari kenderaan asal ke kenderaan yang belum didaftarkan. seterusnya
  Prosedur Permohonan Pengecualian LKM
  Bagi pertubuhan Keagamaan/Kebajikan. seterusnya
  Panduan Pengiraan Kadar (LKM)
  Garis panduan pengiraan kadar LKM bagi Kenderaan di Semenanjung. seterusnya
  Prosedur Pembayaran Balik LKM (refund)
  Bagi baki bayaran balik tidak kurang dari RM5.00. seterusnya
  Pengeluaran Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan
  Hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar. seterusnya
  Panduan Memohon LPKM
  Hanya dikeluarkan kepada pembuat , pembaiki atau peniaga kenderaan sahaja. seterusnya
  Permohonan Melesen Kenderaan Perdagangan
  Kenderaan perdagangan BDM 5000 kg ke bawah (d'controlled). seterusnya
  Panduan Memohon Lesen Kenderaan Motor
  Memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM). seterusnya