Artikel Pilihan

Lesen Perdagangan Kenderaan Motor (LPKM ) hanya boleh dikeluarkan kepada pembuat , pembaiki atau peniaga kenderaan sahaja dibawah Seksyen 22 , Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Permohonan Baharu:

  1. Pemasang / pembuat kenderaan.
  2. Pengedar / peniaga kenderaan baru atau terpakai.
  3. Bengkel membaiki kenderaan.
  4. Pengimport kenderaan.

Dokumen yang diperlukan:

  1. Surat permohonan daripada / bagi pembuat, pembaik atau peniaga.
  2. Borang JPJ K5 - Satu salinan.
  3. Perakuan Perbadanan Syarikat (borang 9) atau ('Memorandum and Articles of Associaton').
  4. Penyata jualan atau pengeluaran bagi tiga bulan yang lepas (pemohon yang telah memulakan pernigaan sahaja).
  5. Salinan lesen bengkel / lesen perniagaan / bukti yang dikeluarkan oleh agensi / pihak berkuasa beserta gambar pejabat syarikat / perniagaan . kilang . bengkel dan lain lain.
  6. Nota perlindungan insurans.
  7. Dokumen-dokumen lain seperti permit import , surat lantikan 'dealership letter', invois, kontrak dan lain lain.
  8. Borang senarai semak (checklist ) - satu salinan.

Bayaran:

  • Menigkut kadar yang ditetapkan
 

         
    Permohonan Pelekat Kenderaan OKU
    Panduan permohonan pelekat kenderaan OKU seterusnya
    Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Kenderaan
    Jadual bayaran bagi urusan yang melibatkan perlesenan dan pendaftaran. seterusnya
    Panduan Memohon Nombor Pendaftaran Kenderaan
    Senarai kategori nombor pendaftaran. seterusnya
    Pelaksanaan Pendaftaran Kenderaan Import
    Pendaftaran secara eDaftar bagi pemegang AP individu. seterusnya
    Panduan Tukar Hakmilik Selain Dari Sukarela
    Melibatkan kenderaan yang ditarik balik atau pemilik berdaftar meninggal dunia. seterusnya
    Panduan Tukar Hakmilik Secara Sukarela
    Melibatkan perjanjian oleh pemilik berdaftar dan pemilik baru. seterusnya
    Prosedur Pembatalan Kenderaan Musnah
    Bagi membatalkan pendaftaran, menyekat transaksi dan melupuskan kenderaan. seterusnya
    Prosedur Pemindahan Nombor Pendaftaran Kenderaan
    Dari kenderaan asal ke kenderaan yang belum didaftarkan. seterusnya
    Prosedur Permohonan Pengecualian LKM
    Bagi pertubuhan Keagamaan/Kebajikan. seterusnya
    Panduan Pengiraan Kadar (LKM)
    Garis panduan pengiraan kadar LKM bagi Kenderaan di Semenanjung. seterusnya
    Prosedur Pembayaran Balik LKM (refund)
    Bagi baki bayaran balik tidak kurang dari RM5.00. seterusnya
    Pengeluaran Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan
    Hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar. seterusnya
    Panduan Memohon LPKM
    Hanya dikeluarkan kepada pembuat , pembaiki atau peniaga kenderaan sahaja. seterusnya
    Permohonan Melesen Kenderaan Perdagangan
    Kenderaan perdagangan BDM 5000 kg ke bawah (d'controlled). seterusnya
    Panduan Memohon Lesen Kenderaan Motor
    Memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM). seterusnya