Artikel Pilihan

 

Mulai 21 Jun 2010 . Permohonan pengeluaran salinan  Perakuan Pendaftaran Kenderaan hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar kenderaan atau pegawai agensi kerajaan/syarikat/pertubuhan yang diberi kuasa atau waris sahaja.

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut :-

 1. Permohonan oleh Pemilik Berdaftar

  1. Satu icon Borang Senarai Semak Salinan Geran
  2. Dua salinan icon Borang JPJ K7 yang telah diisi lengkap.
  3. Identiti Pengenalan diri asal untuk semakan.
  4. Surat Kebenaran dari institusi kewangan sekiranya mempunyai tuntutan hak milik kurang dari 2 tahun (motosikal sahaja)
  5. Fi yang telah ditetapkan.
 2. Wakil hadir bagi pihak pemunya berdaftar :-

  1. Satu icon Borang Senarai Semak Salinan Geran
  2. Dua salinan icon Borang JPJ K7 yang telah diisi dengan lengkap.
  3. Pegawai Agensi Kerajaan/Syarikat/Pertubuhan yang diberi kuasa hendaklah mengemukakan surat rasmi daripada Agensi Kerajaan/Syarikat/Pertubuhan;
  4. Surat kebenaran dari institusi kewangan sekiranya kenderaan mempunyai tuntutan hak milik kurang dari 2 tahun (motosikal sahaja);
  5. Fi yang telah ditetapkan.
 3. Permohonan oleh Waris

  1. Satuicon Borang Senarai Semak Salinan Geran
  2. Dua icon Borang JPJ K7 yang telah diisi lengkap;
  3. Salinan Identiti Pengenalan Diri pemilik berdaftar kenderaan;
  4. Salinan Identiti Pengenalan Diri waris;
  5. Dokumen sokongan sebagai bukti sebab pemilik berdaftar kenderaan tidak dapat hadir sendiri untuk pertimbangan Pengarah Negeri atau pegawai yang Diberi Kuasa;
  6. Dokumen sokongan sebagai bukti perhubungan dengan pemilik berdaftar kenderaan;
  7. Jika pemilik berdaftar kenderaan telah meninggal dunia, borang JPJK7 hendaklah ditandatangani oleh waris yang telah ditetapkan oleh Mahkamah atau Pesaka Kecil/Executor/Executrix/Administrator yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam Surat Pentadbiran (Grant of Letter Administration) atau Surat Probate (Grant of Probate)/Amanah Raya;
  8. Surat kebenaran dari institusi kewangan sekiranya kenderaan mempunyai tuntutan hak milik kurang dari 2 tahun (motosikal sahaja);
  9. Fi yang telah ditetapkan.
 

         
  Permohonan Pelekat Kenderaan OKU
  Panduan permohonan pelekat kenderaan OKU seterusnya
  Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Kenderaan
  Jadual bayaran bagi urusan yang melibatkan perlesenan dan pendaftaran. seterusnya
  Panduan Memohon Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Senarai kategori nombor pendaftaran. seterusnya
  Pelaksanaan Pendaftaran Kenderaan Import
  Pendaftaran secara eDaftar bagi pemegang AP individu. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Selain Dari Sukarela
  Melibatkan kenderaan yang ditarik balik atau pemilik berdaftar meninggal dunia. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Secara Sukarela
  Melibatkan perjanjian oleh pemilik berdaftar dan pemilik baru. seterusnya
  Prosedur Pembatalan Kenderaan Musnah
  Bagi membatalkan pendaftaran, menyekat transaksi dan melupuskan kenderaan. seterusnya
  Prosedur Pemindahan Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Dari kenderaan asal ke kenderaan yang belum didaftarkan. seterusnya
  Prosedur Permohonan Pengecualian LKM
  Bagi pertubuhan Keagamaan/Kebajikan. seterusnya
  Panduan Pengiraan Kadar (LKM)
  Garis panduan pengiraan kadar LKM bagi Kenderaan di Semenanjung. seterusnya
  Prosedur Pembayaran Balik LKM (refund)
  Bagi baki bayaran balik tidak kurang dari RM5.00. seterusnya
  Pengeluaran Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan
  Hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar. seterusnya
  Panduan Memohon LPKM
  Hanya dikeluarkan kepada pembuat , pembaiki atau peniaga kenderaan sahaja. seterusnya
  Permohonan Melesen Kenderaan Perdagangan
  Kenderaan perdagangan BDM 5000 kg ke bawah (d'controlled). seterusnya
  Panduan Memohon Lesen Kenderaan Motor
  Memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM). seterusnya