Artikel Pilihan

INFO: PENGIKTIRAFAN LESEN MEMANDU NEGARA ASING.

 • Seksyen 28 Akta Pengangkutan Jalan 1987 menjelaskan bahawa”sesuatu lesen memandu yang dikeluarkan di bawah peruntukan yang bersamaan dengan mana-mana undang-undang yang berkuatkuasa di mana-mana Negara yang menjadi pihak dalam sesuatu triti yang mana Malaysia juga menjadi pihak dan berupa sebagai mengiktiraf lesen-lesen memandu domestik yang dikeluarkan oleh negara-negara pejanji hendaklah, selagi lesen tersebut masih berkuatkuasa di Negara itu, disifatkan sebagai lesen memandu yang diberikan di bawah Bahagian ini.”
 • Selaras dengan Seksyen 28 APJ 1987 tersebut di atas, pemegang lesen memandu negara asing boleh memandu di negara ini selagi lesen memandu domestik negara asing tersebut masih sah tempoh berkuatkuasanya. Dalam hubungan ini, seseorang warganegara asing tidak disyaratkan untuk memegang lesen memandu Malaysia untuk memandu di Malaysia. Walau bagaimanapun,Seksyen ini hanya tertakluk  kepada negara-negara yang merupakan negara pejanji di bawah”United Nation Conference on Road and Motor Transport, Geneva 1949 & 1968”. Jenis kenderaan tertakluk kepada kelas lesen yang dimiliki dan hanya terhad kepada kenderaan persendirian sahaja. Pemegang lesen adalah dinasihatkan supaya membawa bersama Surat Pengesahan Lesen Memandu salinan asal daripada Kedutaan negara tersebut atau surat terjemahan dari Kedutaan negara tersebut (jika lesen memandu berkenaan menggunakan bahasa selain daripada  bahasa Inggeris) ketika memandu di Malaysia.
 • Selain itu, pemegang Lesen Memandu Antarabangsa (International Driving Permit) juga boleh menggunakan lesen tersebut untuk memandu di negara ini, dengan syarat bentuk Lesen Memandu (IDP) tersebut mengikut spesifikasi yang ditetapkan di bawah”United Nation Conference on Road and Motor Transport, Geneva 1949 & 1968”. Lesen Memandu Antarabangsa (IDP) boleh dipohon  mengikut negara dimana lesen memandu asal dikeluarkan.

  FAQ Menaiktaraf Lesen Memandu Plastik kepada Lesen Memandu Bersekuriti Tinggi
  FAQ Lesen Memandu Bersekuriti Tinggi. seterusnya
  Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Pemandu
  Kadar bayaran yang ditetapkan bagi urusan yang melibatkan perlesenan pemandu. seterusnya
  Penetapan Kadar Bayaran Bagi Lesen Memandu Kelas B2
  Jadual fi latihan, ujian dan lesen kelas B2 sahaja. seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Belajar Memandu (LDL)
  Permohonan tambah kelas Lesen Belajar Memandu (LDL). seterusnya
  Pertukaran Lesen Memandu Asing Kepada Lesen Memandu Malaysia
  Untuk negara yang mempunyai perjanjian dua hala dengan Malaysia (Secara Automatik) seterusnya
  Tempahan Ujian Memandu Bahagian II dan III
  Permohonan tempahan ujian meletak kenderaan dan jalan raya. seterusnya
  Permohonan Lesen Vokasional (GDL , PSV , Konduktor)
  Permohonan mendapatkan lesen vokasional GDL , PSV dan Konduktor. seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Memandu Percubaan (PDL)
  Permohonan tambah kelas lesen memandu percubaan (PDL). seterusnya
  Permohonan Lesen Belajar Memandu (LDL)
  Permohonan mendapatkan lesen belajar memandu (LDL) seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Memandu Kompeten (CDL)
  Permohonan tambah kelas lesen memandu kompeten (CDL). seterusnya
  Permit Memandu Antarabangsa
  Bagi pemegang lesen memandu Malaysia yang ingin memandu di luar negara. seterusnya
  Pertukaran Lesen Memandu Asing Kepada Lesen Memandu Malaysia
  Melalui pengecualian pemakai (Bukan Automatik) seterusnya
  Pengiktirafan Lesen Memandu Negara Asing
  Pemegang lesen luar negara dibenarkan memandu selagi lesen tersebut sah tempoh. seterusnya
  Permohonan Menduduki Ujian Undang Undang Berkomputer Secara Dalam Talian
  Permohonan Menduduki Ujian Undang Undang Berkomputer Secara Dalam Talian seterusnya
  Rayuan Memperbaharui Lesen Memandu Tamat Tempoh
  Bagi lesen memandu tamat tempoh melebihi 3 tahun. seterusnya