Piagam Pelanggan

Kami berilitizam untuk memberikan perkhidmatan secara MESRA , CEKAP dan TELUS dengan mendukung janji-janji melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti berikut:


TRANSAKSI PENGUATKUASA
Bil Aktiviti Tempoh Masa
1. Pembayaran Kompaun 10 Minit
2. Pelepasan Kenderaan Sita
30 Minit
3. Pemeriksaan Kenderaan 30 Minit
  1. Cermin Gelap 30 Minit
  2. Kesalahan Teknikal 30 Minit
4. Semakan Status Mata Demerit 5 Minit

TRANSAKSI PENDAFTARAN DAN PELESENAN KENDERAAN PERSENDIRIAN
Bil Aktiviti Tempoh Masa
1. Permohonan Pendaftaran Kenderaan Baru (e-Daftar) 10 Minit
2. Permohonan Pertukaran Nombor Pendaftaran 1 Jam
3. Permohonan Pertukaran Hak Milik 30 Minit
4. Permohonan Untuk Memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM) 10 Minit
5. Permohonan Salinan LKM 5 Minit
6. Permohonan Salinan Perakuan Pendaftaran (RC) 5 Minit
7. Permohonan Sambungan Perakuan Pendaftaran (RC) 5 Minit
8. Permohonan Bayaran Balik LKM 14 Hari

TRANSAKSI PENDAFTARAN DAN PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN
Bil Aktiviti Tempoh Masa
1. Permohonan Pelesenan Kenderaan Perdagangan 10 Minit
2. Permohonan Pengeluaran Lesen Perubahan Sementara 1 Jam
3. Permohonan Lesen Plat Kenderaan Perdagangan (Trade Plate) 1 Jam
4. Permohonan Memperbaharui Lesen Plat Kenderaan Perdagangan (Trade Plate) 1 Jam
5. Permohonan Penangguhan / Penyerahan Sementara Permit Kenderaan Perdagangan 30 MInit
6. Permohonan untuk memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM) 5 Minit

TRANSAKSI PELESENAN PEMANDU
Bil Aktiviti Tempoh Masa
1. Pengeluaran Lesen Memandu Baru 5 Minit
2. Pembaharuan Lesen Memandu , Lesen Belajar Memandu dan Lesen Vokasional
5 minit
3. Permohonan Permit Memandu Antarabangsa ( IDP )
15 Minit
4. Permohonan Pertukaran Lesen (Tentera/Polis )
15 Minit
5. Pertukaran lesen memandu negara asing yang layak dipertimbangkan pengecualian pemakaian kaedah 5(3) Kaedah-kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992 30 Minit
6. Pertukaran lesen memandu negara asing di bawah Kaedah 5(3) Kaedah-kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992 30 Hari
7. Permohonan Salinan Lesen Memandu 5 Minit
8. Pembayaran Permit Institut Memandu (PIM/SM1)
30 Minit
9. Pembayaran Sijil Pengajar Institusi Memandu (SPIM/SM2) 10 Minit
10. Permohonan Butir-butir Lesen Memandu 15 Minit

TRANSAKSI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF
Bil Aktiviti Tempoh Masa
1. Permohonan tukar enjin 30 Minit
2. Permohonan bina badan bas baru (Lampiran A) 25 minit
3. Permohonan tukar kegunaan bas (Lampiran B) 25 Minit
4. Permohonan Menambah Penumpang/ Memasang Kanvas/ Tambah Pagar Sisi/ Iklan/ Bawa Bot/ Surf Board/ Bawa Tangga/ Tambah Tangki Minyak/ Gear Manual@Auto/ Tukar Kabin Kenderaan 40 Minit
5. Permohonan Ubahsuai/ Tukar Badan Kenderaan/ Ubahsuai Bes Roda/ Pacuan Roda Bagi Lori/ Semi Treler Tidak Termasuk Bas 40 Minit
6. Permohonan Ubahsuai Kenderaan Kurang Upaya 30 Minit
7. Permohonan Ubahsuai Kenaikan Had Berat 30 Minit
8. Kelulusan Pelan Kenderaan Perdagangan 80 Minit
9. Kelulusan Sijil Timbang Berat 50 Minit
10 Kes Kenderaan Kemalangan (Pembaikan Dan Menggantikan Kompenon yang Dikawal)