Artikel Pilihan

Jenis Pertubuhan / Badan Yang Layak Memohon:

 1. Pertubuhan kebajikan yang memberi khidmat kebajikan kepada masyarakat secara rasmi.
 2. Pertubuhan yang mempunyai perhubungan rapat dengan kepentingan Kerajaan.
 3. Pertubuhan keagamaan.
 4. Syarikat yang menggunakan kenderaan di dalam kawasan operasi yang terhad seperti di ladang-ladang.
 5. Pertubuhan keagamaan / kebajikan yang memiliki kenderaan mayat.
 6. Perpustakaan Awam Kebangsaan / Negeri yang memiliki kenderaan yang digunakan sebagai perpustakaan bergerak.

Dokumen yang perlu dikemukakan:

 1. Dua (2) Borang JPJ K14 Borang JPJ K14 (80.6 kB).
 2. Satu (1) salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan bagi tiap-tiap kenderaan yang dipohon untuk pengecualian / pengurangan bayaran;
 3. Satu (1) salinan Perakuan Perlembagaan dan Perakuan Pendaftaran Pertubuhan.
 4. Tiga (3) keping gambar kenderaan dari pandangan depan, belakang dan sisi kenderaan; dan
 5. Satu (1) salinan perjanjian bertulis di antara pemohon dengan Kerajaan Malaysia bagi pertubuhan antarabangsa (jika berkenaan).

* SEMUA SALINAN DOKUMEN BERKENAAN PERLU DISAHKAN


  Permohonan Pelekat Kenderaan OKU
  Panduan permohonan pelekat kenderaan OKU seterusnya
  Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Kenderaan
  Jadual bayaran bagi urusan yang melibatkan perlesenan dan pendaftaran. seterusnya
  Panduan Memohon Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Senarai kategori nombor pendaftaran. seterusnya
  Pelaksanaan Pendaftaran Kenderaan Import
  Pendaftaran secara eDaftar bagi pemegang AP individu. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Selain Dari Sukarela
  Melibatkan kenderaan yang ditarik balik atau pemilik berdaftar meninggal dunia. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Secara Sukarela
  Melibatkan perjanjian oleh pemilik berdaftar dan pemilik baru. seterusnya
  Prosedur Pembatalan Kenderaan Musnah
  Bagi membatalkan pendaftaran, menyekat transaksi dan melupuskan kenderaan. seterusnya
  Prosedur Pemindahan Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Dari kenderaan asal ke kenderaan yang belum didaftarkan. seterusnya
  Prosedur Permohonan Pengecualian LKM
  Bagi pertubuhan Keagamaan/Kebajikan. seterusnya
  Panduan Pengiraan Kadar (LKM)
  Garis panduan pengiraan kadar LKM bagi Kenderaan di Semenanjung. seterusnya
  Prosedur Pembayaran Balik LKM (refund)
  Bagi baki bayaran balik tidak kurang dari RM5.00. seterusnya
  Pengeluaran Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan
  Hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar. seterusnya
  Panduan Memohon LPKM
  Hanya dikeluarkan kepada pembuat , pembaiki atau peniaga kenderaan sahaja. seterusnya
  Permohonan Melesen Kenderaan Perdagangan
  Kenderaan perdagangan BDM 5000 kg ke bawah (d'controlled). seterusnya
  Panduan Memohon Lesen Kenderaan Motor
  Memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM). seterusnya