Artikel Pilihan

PENETAPAN KADAR BAYARAN BAGI LESEN MEMANDU KELAS B2, JADUAL FI LATIHAN, UJIAN DAN LESEN KELAS B2 SAHAJA.

Adalah dimaklumkan kadar bayaran latihan, kad penetapan ujian dan lesen memandu bagi motosikal kelas B2 telah dikurangkan kepada RM211 berkuat kuasa mulai 1 September 2009. Dalam hubungan ini, komponen kadar fi yang boleh dikenakan oleh Institut Memandu bagi maksud mengadakan latihan dan ujian memandu motosikal kelas B2 sahaja adalah sebagaimana jadual berikut:

JADUAL FI LATIHAN, UJIAN DAN LESEN MOTOSIKAL KELAS B2 SAHAJA

AKTIVITI

FI (RM)

LATIHAN MEMANDU (INSTITUT MEMANDU) 

Kelas KPP

RM 166.00

Latihan Asas PRA-L (6 Jam)

Latihan Kemahiran  (8 Jam)

Pra-Ujian (2 Jam)

UJIAN KEKOMPETENAN

Kad Ujian (JPJL3)

PERCUMA

Ujian Bahagian I

RM 17.00

Ujian Bahagian II

RM 20.00 (Sewaan  motosikal dan Litar Institut Memandu)

Ujian Bahagian III

LESEN MEMANDU

Lesen Belajar Memandu (LDL)

RM 2.00

Pengeluaran LDL melalui Kiosk/Pos

RM 2.00

Lesen Memandu Percubaan

RM 2.00

Pengeluaran PDL melalui Kiosk

RM 2.00

 

 

JUMLAH FI

RM 211.00

2.    Selain daripada komponen fi RM 211.00 yang telah ditetapkan dalam jadual fi di atas, Institut Memandu dibenarkan mengenakan fi tambahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual berikut:

JADUAL FI TAMBAHAN YANG BOLEH DIKENAKAN OLEH INSTITUT MEMANDU

AKTIVITI

FI (RM) 

Pendaftaran Pelajar 

TIDAK MELEBIHI RM50

Insurans Pelajar

Gambar Pelajar di Pusat Ujian

Bahan Kursus dan Buku KPP

Perkhidmatan Lesen Memandu 

Kemudahan Pengangkutan
(jika diperlukan oleh pelajar) 

Rm 0.50/km = RM 1/km 
(pergi-balik)

3.    JPJ ingin memaklumkan bahawa pemohon yang layak mendapatkan kadar fi di atas adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

i)     Pemohon merupakan warganegara Malaysia yang memegang MyKad yang sah atau kad pengenalan Polis/Tentera SAHAJA.   Pemastautin Tetap (PR) dan Bukan Warganegara adalah tidak layak; dan

ii)   Pemohon yang memohon lesen memandu motosikal kelas lesen B2 SAHAJA dan tidak memiliki apa-apa jenis atau kelas lesen memandu lain. Sekiranya pemohon membuat urusniaga tambah kelas atau kombinasi lain daripada kelas B2, pemohon akan tertakluk kepada kadar bayaran semasa.

4.    Bagi pemohon lesen memandu motosikal kelas B2 yang perlu mengulangi mana-mana elemen ujian memandu atau memperbaharui lesen LDL, pemohon hanya perlu membayar fi tambahan seperti berikut:

JADUAL FI ULANGAN BAGI UJIAN KEKOMPETANAN

ELEMEN

KALI PERTAMA DAN ULANGAN

Ujian Bahagian 1 Berkomputer

RM 17.00

Kadar sewa motosikal dan litar bagi Ujian Bahagian II dan III

RM 20.00

Lesen LDL

RM 2.00


  FAQ Menaiktaraf Lesen Memandu Plastik kepada Lesen Memandu Bersekuriti Tinggi
  FAQ Lesen Memandu Bersekuriti Tinggi. seterusnya
  Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Pemandu
  Kadar bayaran yang ditetapkan bagi urusan yang melibatkan perlesenan pemandu. seterusnya
  Penetapan Kadar Bayaran Bagi Lesen Memandu Kelas B2
  Jadual fi latihan, ujian dan lesen kelas B2 sahaja. seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Belajar Memandu (LDL)
  Permohonan tambah kelas Lesen Belajar Memandu (LDL). seterusnya
  Pertukaran Lesen Memandu Asing Kepada Lesen Memandu Malaysia
  Untuk negara yang mempunyai perjanjian dua hala dengan Malaysia (Secara Automatik) seterusnya
  Tempahan Ujian Memandu Bahagian II dan III
  Permohonan tempahan ujian meletak kenderaan dan jalan raya. seterusnya
  Permohonan Lesen Vokasional (GDL , PSV , Konduktor)
  Permohonan mendapatkan lesen vokasional GDL , PSV dan Konduktor. seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Memandu Percubaan (PDL)
  Permohonan tambah kelas lesen memandu percubaan (PDL). seterusnya
  Permohonan Lesen Belajar Memandu (LDL)
  Permohonan mendapatkan lesen belajar memandu (LDL) seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Memandu Kompeten (CDL)
  Permohonan tambah kelas lesen memandu kompeten (CDL). seterusnya
  Permit Memandu Antarabangsa
  Bagi pemegang lesen memandu Malaysia yang ingin memandu di luar negara. seterusnya
  Pertukaran Lesen Memandu Asing Kepada Lesen Memandu Malaysia
  Melalui pengecualian pemakai (Bukan Automatik) seterusnya
  Pengiktirafan Lesen Memandu Negara Asing
  Pemegang lesen luar negara dibenarkan memandu selagi lesen tersebut sah tempoh. seterusnya
  Permohonan Menduduki Ujian Undang Undang Berkomputer Secara Dalam Talian
  Permohonan Menduduki Ujian Undang Undang Berkomputer Secara Dalam Talian seterusnya
  Rayuan Memperbaharui Lesen Memandu Tamat Tempoh
  Bagi lesen memandu tamat tempoh melebihi 3 tahun. seterusnya