Artikel Pilihan

         

PERMOHONAN BAGI STIKER OKU

 

Syarat-Syarat Permohonan

a.            Permohonan boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar, waris atau wakil pertubuhan/persatuan.

b.            Kenderaan didaftarkan atas nama OKU berkenaan yang memiliki Kad OKU dengan nombor rujukan bermula

             dengan ‘PH' (OKU dengan kurang upaya fizikal) atau ‘CA' (Nombor rujukan Kad OKU lama yang dikeluarkan oleh

             Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak) atau;

c.            Kenderaan telah didaftarkan di bawah kod kegunaan IA (Kenderaan Orang Cacat) atau;

d.            Kenderaan milikan persatuan/pertubuhan OKU yang telah berdaftar/mendapat pengesahan dari Jabatan

               Kebajikan Masyarakat Malaysia.

 

Dokumen yang perlu dikemukakan

 

Permohonan oleh pemilik berdaftar kenderaan

a.          1 Borang JPJK17

b.            Identiti Pengenalan Diri asal

  c.          Kad Pendaftaran OKU asal, atau salinan jika permohonan dibuat oleh  waris / wakil.

Permohonan oleh  waris

a.            1 Borang JPJK17

b.            Identiti Pengenalan Diri asal waris

c.            Salinan Kad Pendaftaran OKU

d.            Surat pengesahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

 

Permohonan oleh wakil pertubuhan/persatuan OKU

a.            1 Borang JPJK17

b.            Identiti Pengenalan Diri asal wakil

c.            Surat pengesahan bagi persatuan/pertubuhan OKU yang telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan

               Masyarakat Malaysia

 

Panduan mempamirkan Pelekat untuk kenderaan OKU 60KB


Borang Permohonan Pelekat Kenderaan OKU

a.            1 Borang JPJK17  36KB

  Permohonan Pelekat Kenderaan OKU
  Panduan permohonan pelekat kenderaan OKU seterusnya
  Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Kenderaan
  Jadual bayaran bagi urusan yang melibatkan perlesenan dan pendaftaran. seterusnya
  Panduan Memohon Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Senarai kategori nombor pendaftaran. seterusnya
  Pelaksanaan Pendaftaran Kenderaan Import
  Pendaftaran secara eDaftar bagi pemegang AP individu. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Selain Dari Sukarela
  Melibatkan kenderaan yang ditarik balik atau pemilik berdaftar meninggal dunia. seterusnya
  Panduan Tukar Hakmilik Secara Sukarela
  Melibatkan perjanjian oleh pemilik berdaftar dan pemilik baru. seterusnya
  Prosedur Pembatalan Kenderaan Musnah
  Bagi membatalkan pendaftaran, menyekat transaksi dan melupuskan kenderaan. seterusnya
  Prosedur Pemindahan Nombor Pendaftaran Kenderaan
  Dari kenderaan asal ke kenderaan yang belum didaftarkan. seterusnya
  Prosedur Permohonan Pengecualian LKM
  Bagi pertubuhan Keagamaan/Kebajikan. seterusnya
  Panduan Pengiraan Kadar (LKM)
  Garis panduan pengiraan kadar LKM bagi Kenderaan di Semenanjung. seterusnya
  Prosedur Pembayaran Balik LKM (refund)
  Bagi baki bayaran balik tidak kurang dari RM5.00. seterusnya
  Pengeluaran Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan
  Hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar. seterusnya
  Panduan Memohon LPKM
  Hanya dikeluarkan kepada pembuat , pembaiki atau peniaga kenderaan sahaja. seterusnya
  Permohonan Melesen Kenderaan Perdagangan
  Kenderaan perdagangan BDM 5000 kg ke bawah (d'controlled). seterusnya
  Panduan Memohon Lesen Kenderaan Motor
  Memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM). seterusnya