Statistik Transaksi Dalam Talian

Bil. Perkhidmatan Bil. Transaksi 2016 Bil. Paparan
1 Semakan Saman 1924803 1924803
2 Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh 11620 11620