Jumlah Pendaftaran Kenderaan Awam Mengikut Tahun
 
 
Tahun Jumlah
Tahun 2005 9,981
Tahun 2006 9,090
Tahun 2007 7,692
Tahun 2008 9,713
Tahun 2009 8,209
Tahun 2010 10,370
Tahun 2011 10,920
Tahun 2012 7,754
Tahun 2013 9,603