Syarat-syarat bagi pengiktirafan jurutera rofesional dengan jabatan pengangkutan jalan malaysia.
 

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Kejuruteraan Automotif telah menetapkan syarat-syarat dan memperbaharui borang permohonan bagi pengiktirafan Jurutera Profesional dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia yang berkuatkuasa 1 Januari 2014.

  1. Borang Daftar Jurutera
  2. Borang Permohonan P.E Assesment
  3. Buku Log Senarai Aktiviti
  4. Syarat-syarat Pengiktirafan Jurutera