ARTIKEL PILIHAN KENDERAAN

Panduan dan Permohonan Lesen Kenderaan Motor

Lesen Kenderaan Motor (LKM) dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-kaedah Kenderaan Motor (Pendaftaran dan Pelesenan ) 1959.

 

A. PEMBAHARUAN LESEN KENDERAAN MOTOR (LKM)

 

Dokumen yang diperlukan:

 

 1. Perakuan Pendaftaran Kenderaan Asal.
 2. Bayaran tunai, wang pos, postal order, draft bank, kiriman wang boleh diterima.
 3. Insurans sudah diperbaharui.

 

B. GANTIAN LKM

 

* Dikeluarkan bagi LKM yang rosak / pudar / kesilapan cetakan dan cermin pecah.

* Dokumen yang diperlukan

 

 1. Perakuan Pendaftaran Kenderaan asal.
 2. Piring LKM bentuk baru yang telah pudar/rosak.
 3. Laporan Polis dan Resit bayaran asal. (bagi kes cermin pecah).
 4. Bayaran – Percuma

 

C. SALINAN LKM

 

* Dikeluarkan bagi kes kehilangan LKM.

* Syarat dan dokumen yang diperlukan:

 

 1. Pemilik berdaftar / wakil hadir
 2. Borang Senarai semak (Pind 1/2010)
 3. Borang JPJ K7 (Pind 1/2010)
 4. Perakuan Pendaftaran Kenderaan asal.
 5. Kad Pengenalan / Pasport asal.

 

*Bayaran yang ditetapkan:

 

 1. Motosikal
 • Semenanjung Malaysia: RM 20.00
 • Sabah: RM 25.00
 • Sarawak: RM 20.00
 1. Kenderaan Lain
 • Semenanjung Malaysia: RM 50.00
 • Sabah: RM 25.00
 • Sarawak: RM 20.00
Tags
jpj panduan dan permohonan lesen kenderaan motor
Attachments
Sebelum