ARTIKEL PILIHAN KENDERAAN

Panduan Memohon Nombor Pendaftaran Kenderaan

Kategori Nombor Pendaftaran:

 

 1. Nombor-nombor Bernilai Utama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 1. Nombor-nombor Menarik

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22

28

33

38

55

66

77

88

99

111

222

333

555

666

777

888

999

1111

2222

3333

5555

6666

7777

8888

9999

 

 

 1. Nombor-nombor Popular

20

21

23

24

25

26

27

29

30

31

32

34

35

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

100

200

300

400

500

500

700

800

900

1000

1001

1122

1221

1133

1331

1155

1551

1166

1177

1771

1188

1881

1199

1919

1991

2000

2002

2020

2211

2112

2233

2332

2255

25225

2552

2266

2662

2277

2727

2772

2288

2828

2882

2299

2929

2992

3000

3003

3030

3300

3131

3113

3322

3232

3223

3355

3535

3553

3366

3636

3377

3773

3388

3838

3399

3939

3993

4000

5000

5005

5515

5115

5522

5533

5353

5335

5566

5665

5577

5775

5588

5885

5599

5995

5000

5006

6611

6116

6622

6633

6336

6655

6556

6677

6776

6688

6868

6886

6699

6969

6996

7000

7007

7070

7711

7171

7117

7722

7227

7733

7373

7755

7557

7766

7667

7788

7878

7887

7799

7997

8000

8008

8811

8181

8118

8822

8228

8833

8383

8338

8855

8558

8866

8668

8877

8778

8899

8989

8998

900

9009

9911

9119

9922

9229

9933

9339

9955

9559

9966

9696

9669

9977

9779

9988

9898

9889

   

 

Dokumen yang diperlukan:

NOTA : Semua dokumen hendaklah diisi ke dalam sampul surat , ditulis di luar sampul surat : " TEMPAHAN NOMBOR PENDAFTARAN " dan dimasukkan ke dalam peti tempahan yang disediakan.

 

Permohonan Menyertai Tempahan Nombor Pendaftaran Secara Tawaran:

 1. M.V. 10 
 2. Bayaran perkhidmatan RM 10.00.
 3. Bayaran deposit 50% daripada harga tempahan dan dikemukakan dengan bank draf/ kiriman wang/ wang pos atas nama "Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia".
 4. Salinan Kad Pengenalan Pemohon (individu / syarikat) yang disahkan.
 5. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat (Borang 9 atau Borang 13) dan Borang 49 yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat / Setiausaha Syarikat atau salinan Sijil Pendaftaran Perniagaaan).
 6. Sampul surat bersetem dan beralamat sendiri.

 

Permohonan Mendapatkan Nombor Pendaftaran Secara Pilihan:

 1. M.V.10A 
 2. Slip Bayaran yuran perkhidmatan RM10.
 3. Salinan Kad Pengenalan Pemohon / identiti pengenalan diri (pasport).
 4. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat (Borang 9 atau Borang 13) dan Borang 49 yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat / Setiausaha Syarikat atau salinan Sijil Pendaftaran Perniagaaan).

 

Permohonan Mendapatkan Nombor Pendaftaran (Kelulusan Khas):

 1. M.V.10B 
 2. Surat Permohonan.
 3. Salinan Kad Pengenalan Pemohon / identiti pengenalan diri (pasport)
 4. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat (Borang 9 atau Borang 13) dan Borang 49 yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat / Setiausaha Syarikat atau salinan Sijil Pendaftaran Perniagaaan).

 

Keputusan:

PERINGATAN : Pemohon yang berjaya dilarang sama sekali memberi/menjual nombor pendaftaran mereka kepada orang lain kecuali dengan pertimbangan khas dari Pengarah Negeri seperti kes pertukaran daripada ibu/bapa kepada anak, suami/isteri/anak dan individu kepada syarikat di mana ia menjadi Lembaga Pengarah.

 

 1. Surat keputusan akan dikeluarkan kepada pemohon yang berjaya dan tidak berjaya.
 2. Bagi pemohon yang tidak berjaya,deraf bank/kiriman wang/wang pos akan dikembalikan.
 3. Senarai nama dan nombor identiti pengenalan diri pemohon yang berjaya akan dipamerkan di JPJ Negeri/Cawangan yang menawarkan nombor pendaftaran tersebut.
 4. Pemohon yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat keputusan.
 5. Pemohon yang telah menjelaskan bayaran hendaklah mendaftarkan nombor tersebut dalam tempoh TIGA (3) bulan dari tarikh bayaran dijelaskan.
 6. Pemohon yang berjaya yang tidak menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh yang ditetapkan atau tidak mendaftarkan nombor pendaftaran yang ditawarkan dalam tempoh yang ditetapkan, maka nombor pendaftaran tersebut akan ditarik balik dan ditawarkan kepada pemohon lain yang berminat.
 7. Penangguhan pendaftaran adalah tidak dibenarkan.
 8. Keputusan Jawatankuasa Pengurusan Nombor Pendaftaran adalah muktamad.

 

Harga Tempahan:

Harga tempahan minima bagi setiap nombor pendaftaran tertakluk kepada kategori nombor seperti berikut:

 

 1. Nombor Bernilai Utama RM10,000.
 2. Nombor Menarik RM 2,000.
 3. Nombor Popular RM 300.
 4. Nombor Semasa RM 300.

 

Maklumat Tambahan:

 1. Tempahan nombor pendaftaran boleh dibuat dimana-mana JPJ Negeri. Masukkan sampul surat permohonan ke dalam peti tempahan mengikut nama Negeri yang dipamerkan pada peti tempahan.
 2. Iklan tawaran tempahan nombor pendaftaran lain-lain Negeri akan dipamerkan di semua pejabat JPJ Negeri/ Cawangan.
 3. Tempoh tempahan akan ditutup pada jam 12.00 tengahari pada hari terakhir tawaran dibuka.
 4. Bayaran yuran perkhidmatan RM10 boleh dibayar dimana-mana pejabat JPJ Negeri/ Cawangan.
 
Tags
jpj nombor popular jpj panduan memohon nombor pendaftaran kenderaan
Sebelum