ARTIKEL PILIHAN KENDERAAN

Prosedur Pembayaran Balik LKM (Refund) BORANG JPJK6 (pind 12018)

Bagi tujuan penambahbaikan terhadap prosedur sedia ada,JPJ telah membuat beberapa pindaan bagi memastikan urusan bayaran balik Lesen Kenderaan Motor dapat dilaksanakan dengan cepat dan berkesan

Syarat-syarat permohonan:

  1. Permohonan bagi bayaran balik Lesen Kenderaan Motor boleh dikemukakan oleh pemunya berdaftar atau wakil pemunya berdaftar yang hadir di pejabat JPJ.
  2. Bayaran balik mestilah tidak kurang daripada RM5.00; dan
  3. Tiada had minimum bagi tempoh lesen kenderaan motor yang masih berkuatkuasa.

 

Dokumen yang perlu dikemukakan:

  1. 2 (dua) salinan Borang JPJ K6 yang ditandatangani oleh pemunya berdaftar;
Tags
jpj lkm prosedur pembayaran balik refund
Sebelum