ARTIKEL PILIHAN PEMANDU

Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Pemandu

Jadual kadar bayaran yang ditetapkan bagi urusan yang melibatkan perlesenan pemandu.

 

JENIS LESEN

KADAR BAYARAN (RM)

TEMPOH

LESEN BELAJAR MEMANDU (LDL)

  
 1. Kelas A

2.00

3/6bulan

 1. Kelas B2 (tunggal)

2.00/4.00

3/6 bulan

 1. Kelas B/C

20.00/40.00

3/6bulan

 1. Kelas D dan lain-lain

30.00/60.00

3/6 bulan

LESEN PERCUBAAN (PDL)

  
 1. Kelas A/A1

2.00

2 tahun

 1. Kelas B2 (tunggal)

2.00

2 tahun

 1. Kelas B/C

40.00

2 tahun

 1. Kelas D/E/F/G/H/I

60.00

2 tahun

LESEN MEMANDU KOMPETEN (CDL)

  
 1. Kelas A/A1

2.00

1 Tahun

 1. Kelas B2 (tunggal)/B/C

20.00

1 tahun

 1. Kelas D /E/F/G/H/I

30.00

1 tahun

LESEN MEMANDU VOKASIONAL

  
 1. Lesen Kenderaan Barang-barang (GDL)/Lesen Kenderaan Perkhidmatan Awam (PSV) atau CON

20.00

1 tahun

 1. Permit Memandu Antarabangsa (IDP)

150.00

1 Tahun

 1. Salinan Lesen Memandu

20.00

-

 1. Cabutan Maklumat Lesen Memandu

10.00

-

 1. Pindaan Maklumat Lesen Memandu

10.00

-

 1. Tambah Kelas Lesen Memandu

5.00

-

 

Tags
jpj kadar bayaran lesen memandu pelesenan pemandu
Sebelum