Guidelines Vehicle Modification for Disable (O.K.U) 

Pengubahsuaian pada sesebuah kenderaan perlu dilakukan untuk disesuaikan kegunaannya oleh OKU bagi memastikan pengubahsuaian yang dilakukan mematuhi peraturan yang ditetapkan dan selamat untuk digunakan oleh OKU, JPJ telah menetapkan prosedur pemohonan pengubahsuaian kenderaan bagi kegunaan OKU. Pengubahsuaian yang dilakukan perlu mematuhi peraturan-peraturan seperti berikut:

 

  1. Seksyen 5(1)(a)    - Akta Pengangkutan Jalan 1987
  2. Seksyen 12(1)(d) - Akta Pengangkutan Jalan 1987
  3. Kaedah 94               - Kaedah-kaedah Kenderaan Motor (Pembinaan Dan Penggunaan) 1959

 

Sila rujuk garis panduan berkenaan di lampiran bagi mendapatkan maklumat lanjut.

Tags
oku
Previous