Fungsi Bahagian Teknologi Digital

  1. Merancang, melaksanakan dan mengurus data dan rangkaian Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN).
  2. Melaksanakan dan memantau aplikasi sistem pengurusan dan penyampaian perkhidmatan melalui elektronik.
  3. Merancang, melaksanakan dan memantau Pengurusan Pengetahuan (Knowledge Management).
  4. Melaksana Pengurusan ICT ISMS.