Fungsi Bahagian Integriti

  1. Menjalankan siasatan kes-kes tuntutan mahkamah, salahlaku dalam transaksi pelesenan kenderaan, pelesenan pemandu dan Approve Site .
  2. Memantau aktiviti JPJ negeri dan pejabat cawangan bagi memastikan kepatuhan kepada prosedur, Arahan Jabatan dan pekeliling.
  3. Menjalankan auditan terhadap transaksi pelesenan kenderaan dan pemandu serta penguatkuasaan, pengurusan stor, kewangan, rekod serta tapisan kenaikan pangkat dan pemberian anugerah.
  4. Menjalankan auditan sistem data maklumat bagi semua transaksi di seluruh JPJ.