Fungsi Bahagian Perlesenan Kenderaan

  1. Menjalankan kajian, membangun dan memantau projek-projek e-Kerajaan, pendaftaran baru, pertukaran hakmilik dan mengemaskini akta dan kaedah yang berkaitan.
  2. Menyelaraskan aktiviti pendaftaran dan pelesenan kenderaan perdagangan dan persendirian.
  3. Mengurus penyimpanan dan penyelenggaraan rekod-rekod kenderaan termasuk di Pusat Penyimpanan Rekod.