ARTIKEL PILIHAN KENDERAAN

Permohonan Melesen Kenderaan Perdagangan

Permohonan Baru

  1. Laporan pemeriksaan PG11A (laporan pemeriksaan kenderaan barangan )
  2. Laporan pemeriksaan kenderaan VR 1 Pind .96 (laporan pemeriksaan kenderaan )
  3.  Borang JPJ K1
  4. Surat timbang kenderaan
  5. Disk perakuan PUSPAKOM
  6. Buku / Sijil pendaftaran kenderaan

 

Permohonan menukar enjin kenderaan d'controlled

  1. Laporan pengesahan identiti kenderaan B2 Pind. 1/99
  2. Lampiran A
  3.  Borang JPJ K8
  4. Surat Beli enjin
  5. Surat Kastam No 1 Pind. 8/89
  6. Buku / Sijil Pendaftaran kenderaan

 

Permohonan tambah/turun BDM kenderaan d'controlled

  1. Laporan pengesahan identiti kenderaan B2 Pind. 1/99
  2. Laporan PG 11A
  3. Slip timbang kenderaan
  4. Surat bengkel
  5. Surat kelulusan dari Ibu Pejabat (Bahagian Kejuruteraan Automotif)
  6. Buku/sijil pendaftaran kenderaan

 

Permohonan berhenti sementara

  1. Borang berhenti sementara MV 11 1/80 (salinan )
  2. Disk Perakuan pemeriksaan PUSPAKOM
  3. Disk Lesen Kenderaan Motor
  4. Buku /sijil pendaftaran kenderaan

 

Permohonan pembatalan cop perdagangan kenderaan d'controlled

  1. Surat permohonan pembatalan cop perdagangan kenderaan d'controlled
  2. Disk perakuan pemeriksaan PUSPAKOM
  3. Disk Lesen Kenderaan Motor
  4. Buku / sijil pendaftaran kenderaan

 

Tags
jpj lesen kenderaan perdagangan
Sebelum