ARTIKEL PILIHAN KENDERAAN

Permohonan Melesen Kenderaan Perdagangan

Permohonan Baru

 1. Laporan pemeriksaan PG11A (laporan pemeriksaan kenderaan barangan )
 2. Laporan pemeriksaan kenderaan VR 1 Pind .96 (laporan pemeriksaan kenderaan )
 3.  Borang JPJ K1
 4. Surat timbang kenderaan
 5. Disk perakuan PUSPAKOM
 6. Buku / Sijil pendaftaran kenderaan

 

Permohonan menukar enjin kenderaan d'controlled

 1. Laporan pengesahan identiti kenderaan B2 Pind. 1/99
 2. Lampiran A
 3.  Borang JPJ K8
 4. Surat Beli enjin
 5. Surat Kastam No 1 Pind. 8/89
 6. Buku / Sijil Pendaftaran kenderaan

 

Permohonan tambah/turun BDM kenderaan d'controlled

 1. Laporan pengesahan identiti kenderaan B2 Pind. 1/99
 2. Laporan PG 11A
 3. Slip timbang kenderaan
 4. Surat bengkel
 5. Surat kelulusan dari Ibu Pejabat (Bahagian Kejuruteraan Automotif)
 6. Buku/sijil pendaftaran kenderaan

 

Permohonan berhenti sementara

 1. Borang berhenti sementara MV 11 1/80 (salinan )
 2. Disk Perakuan pemeriksaan PUSPAKOM
 3. Disk Lesen Kenderaan Motor
 4. Buku /sijil pendaftaran kenderaan

 

Permohonan pembatalan cop perdagangan kenderaan d'controlled

 1. Surat permohonan pembatalan cop perdagangan kenderaan d'controlled
 2. Disk perakuan pemeriksaan PUSPAKOM
 3. Disk Lesen Kenderaan Motor
 4. Buku / sijil pendaftaran kenderaan

 

Tags
jpj lesen kenderaan perdagangan
Sebelum