KENYATAAN MEDIA RASMI

SIARAN MEDIA BERHUBUNG PELAKSANAAN PENYERAGAMAN KADAR FI TUKAR HAK MILIK MOTOSIKAL ANTARA SEMENANJUNG, SABAH DAN SARAWAK

 

Merujuk kepada Kenyataan Media yang dikeluarkan oleh YB Dato' Sri Liow Tiong Lai, Menteri Pengangkutan Malaysia bertarikh 14 Mac 2018 berhubung penyeragaman kadar fi tukar hak milik motosikal antara Semenanjung Malaysia, Sabah Dan Sarawak, kerajaan telah bersetuju supaya kadar fi tukar hak milik motosikal bagi Sabah dan Sarawak diseragamkan mengikut kadar Semenanjung iaitu RM3.

Sebelum