Soalan Lazim

Soalan lazim Berkaitan Penggabungan Kursus dan Ujian Teori Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) bagi Motosikal dan Motokar.

Klik untuk muat turun PDF (453 kB)

 

Soalan lazim Berkaitan Lesen Memandu Keluarga Malaysia (BLKM).

Klik untuk muat turun PDF (2,385 kB)

 

Soalan lazim Berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Melibatkan Bahagian Pelesenan Pemandu.

Klik untuk muat turun PDF (2,385 kB)

 

Soalan lazim bagi Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) berteraskan hasil pembelajaran.

Klik untuk muat turun PDF (667 kB)

 

Soalan lazim bagi pelaksanaan naiktaraf Lesen Memandu Bersalut Plastic (laminated) sedia ada kepada Lesen Memandu Bersekuriti Tinggi.

Klik untuk muat turun PDF (379.3 kB)

Adakah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) menetapkan kadar harga bagi Belajar Memandu di Institut Memandu?

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) tidak menetapkan kadar harga untuk belajar memandu di Institut Memandu. Sebagai calon belajar memandu, adalah tangggungjawab calon supaya membuat perbandingan dari segi harga dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan di beberapa buah Institut Memandu terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk belajar memandu di sesebuah Institut Memandu.


Adakah Lesen Memandu Percubaan boleh ditukar kepada Lesen Memandu Kompeten sebulan sebelum tamat tempoh?

Mengikut prosedur yang ditetapkan, permohonan pertukaran Lesen Memandu Percubaan hanya dibenarkan ditukar kepada Lesen Memandu Kompeten dalam masa 7 hari sebelum tamat tempoh. Sekiranya urusniaga pertukaran lesen dilakukan dalam tempoh 7 hari sebelum tamat tempoh, lesen hanya layak diberikan bagi tempoh 1 tahun sahaja.


Adakah lesen memandu Percubaan layak untuk memohon Permit Memandu Antarabangsa (IDP)?

Hanya pemegang Lesen Memandu Kompeten yang berumur 18 tahun dan keatas sahaja yang layak untuk memohon Permit Memandu Antarabangsa (IDP). Pemegang Lesen Memandu Percubaan (PDL) adalah tidak layak.


 

Bagaimana golongan kurang upaya (OKU) untuk mendapatkan lesen memandu. Adakah terdapat keistimewaan kepada golongan tersebut?

Syarat permohonan lesen memandu golongan OKU adalah sama seperti permohonan biasa. Walaubagaimanapun, golongan OKU diberi kemudahan dengan membenarkan mereka membawa kenderaan yang telah diubahsuai semasa ujian Praktikal.


Berapakah umur kelayakan untuk mendapatkan Lesen Memandu kenderaan Barangan (GDL)?

Mengikut Akta Pengangkutan Jalan (APJ) 1987 menetapkan syarat umur bagi permohonan Lesen Memandu Kenderaan Barangan (GDL) ialah 21 tahun dan keatas.


Lesen Belajar Memandu (LDL) saya telah tamat tempoh melebihi 2 tahun. Adakah saya masih boleh memperbaharuinya bagi membolehkan saya duduki ujian praktikal?

Lesen Belajar Memandu (LDL) dibenarkan diperbaharui bagi tempoh 3 atau 6 bulan tetapi tidak boleh melepasi agregat 2 tahun daripada tarikh ia dikeluarkan. Sekiranya melepasi tempoh tersebut, calon perlu mengulangi semula semua elemen latihan dan ujian bagi mendapatkan Lesen Belajar Memandu (LDL).


Lesen Memandu Percubaan saya telah dibatalkan kerana kesalahan di bawah Sistem KEJARA. Adakah saya layak untuk merayu mengecualikan menduduki Ujian Bahagian 1 di Ibu Pejabat?

Pengecualian menduduki Ujian Bahagian 1 semula hanya diberi kepada pemohon yang gagal memperbaharui Lesen Memandu dalam yang ditetapkan sahaja. Ini bermakna, pemegang Lesen Memandu dibatalkan atas kesalahan KEJARA tidak layak untuk memandu.


Lesen Memandu Tamat Tempoh

Berapa lamakah tempoh lesen memandu tamat jika saya tidak memperbaharuinya?.

Bagi Lesen P adalah setahun dan Lesen CDL adalah tiga tahun


Saya mempunyai lesen memandu Percubaan dan bercadang untuk memandu teksi. Bolehkah saya memohon Lesen Perkhidmatan Awam (PSV)?

Mengikut Akta Pengangkutan Jalan (APJ) 1987, pemegang lesen memandu (PDL) tidak layak memohon Lesen Kenderaan Perkhidmatan Awam (PSV). Pemohon perlu memegang Lesen Memandu Kompeten (CDL) dan berumur tidak kurang 21 tahun dan mempunyai tahap kesihatan yang memuaskan sebelum layak memohon lesen memandu perkhidmatan awam (PSV).


Apakah yang dimaksudkan dengan inisiatif pengstrukturan semula lesen vokasional kepada satu bentuk?

Pengstrukturan semula lesen vokasional kepada satu bentuk adalah satu inisiatif kerajaan bagi memudahkan pemegang lesen yang memiliki lesen vokasional (PSV,GDL dan KONDUKTOR) memegang satu bentuk lesen vokasional sahaja.


Apakah yang dimaksudkan dengan penyelarasan tarikh tamat lesen memandu vokasional mengikut tarikh lahir?

Penyelarasan tarikh tamat lesen memandu vokasional mengikut tarikh lahir bermaksud apabila lesen memandu vokasional pemegang lesen tamat tempoh, tarikh tamat kuatkuasa lesen memandu vokasional tersebut akan diselaraskan dari tarikh tamat semasa kepada tarikh tamat mengikut tarikh lahir pemegang lesen vokasional pada tahun berikutnya.


Apakah rasional pelaksanaan inisiatif lesen vokasional satu bentuk dan tarikh tamat lesen memandu vokasional mengikut tarikh lahir pemegang lesen?

Rasionalnya inisiatif ini ialah:

 • Pemegang lesen vokasional yang mempunyai pelbagai jenis lesen vokasional (PSV,GDL dan KONDUKTOR) hanya perlu memegang satu bentuk lesen sahaja.
 • Untuk memberi kemudahan kepada pemegang lesen untuk mengingati tarikh membaharui lesen memandu vokasional mereka.
 • Inisiatif ini telah terpakai kepada pemegang lesen memandu kompeten yang telah sedia ada.
 • Mengurangkan kes pemegang lesen memandu vokasional tidak aktif dan mengurangkan kes rayuan untuk membaharui lesen memandu vokasional yang tamat tempoh melebihi 3 tahun dan
 • Sebagai alternatif kepada sistem penyampaian notis peringatan yang telah dilaksanakan oleh JPJ.

Apakah jenis lesen vokasional yang terlibat dalam inisiatif ini?

Pelaksanaan inisiatif ini melibatkan semua jenis lesen memandu vokasional iaitu PSV, GDL dan KONDUKTOR.


Bilakah inisiatif ini mula berkuatkuasa?

Inisiatif ini akan dilaksanakan mulai 15 Mac 2013.

Di manakah perkhidmatan bagi urusniaga penyelarasan penstrukturan semula lesen vokasional kepada satu bentuk dan penyelarasan tarikh tamat lesen vokasional mengikut tarikh lahir boleh dibuat?

Perkhidmatan bagi urusniaga ini disediakan di kaunter pejabat JPJ negeri /cawangan dan boleh diperolehi melalui aktiviti:

 • Permohonan baharu Lesen vokasional
 • Permohonan tambah kelas lesen vokasional
 • Permohonan pembaharuan lesen vokasional
 • Permohonan salinan lesen vokasional
 • Permohonan gantian lesen vokasional

Siapakah pemegang lesen yang terlibat?

Pelaksanaan inisiatif ini akan melibatkan semua pemegang lesen memandu vokasional (PSV, GDL dan KONDUKTOR). Bagi pemegang lesen vokasional warga Singapura, urusniaga hanya dibenarkan dilakukan di pejabat JPJ Negeri Johor (Stesen Johor Bharu) sahaja.


Apakah terdapat perubahan struktur atau kadar baru yang dikenakan bagi pelaksanaan inisiatif ini kepada pemegang lesen?

Pelaksanaan inisiatif ini tidak melibatkan perubahan kepada struktur fi lesen memandu vokasional. Kadar fi lesen vokasional bentuk baru dikekalkan iaitu RM20.00 setahun. Ini bermakna bagi mana-mana pemegang lesen vokasional yang mempunyai lebih daripada satu jenis lesen vokasional seperti lesen PSV dan GDL, mereka akan mendapat faedah di bawah pelaksanaan inisiatif ini memandangkan kadar fi struktur baru dikekalkan sebanyak RM20 setahun berbanding RM40 setahun sebelum ini.


Adakah pihak kerajaan memberikan apa-apa insentif bagi pelaksanaan pengstrukturan lesen vokasional kepada satu bentuk?

Bagi pelaksanaan inisiatif pengstrukturan lesen vokasional kepada satu bentuk baru, kerajaan bersetuju memberikan insentif kepada setiap pemegang lesen memandu vokasional berhubung pengenaan hanya satu nilai fi sahaja bagi kesemua jenis lesen vokasional.

Adakah pihak kerajaan memberikan apa-apa insentif bagi pelaksanaan sistem pembaharuan lesen memandu vokasional mengikut tarikh lahir?

 • Bagi pelaksanaan inisiatif sistem lesen memandu vokasional baru ini, kerajaan bersetuju:
  • Memberikan insentif kepada setiap pemegang lesen memandu vokasional warga Malaysia sahaja.
  • Pelarasan dengan amaun percuma atau rebet 50% kepada pemegang lesen memandu vokasional warga Malaysia.
  • Pelarasan dengan amaun percuma, rebet atau berdasarkan tempoh(bulan) hanya diberi sekali sahaja.
 • Bagi pemegang lesen memandu vokasional bukan warga Malaysia (SIN), fi yang dikenakan adalah berdasarkan kadar purata mengikut tempoh lesen memandu vokasional yang dipohon digenapkan mengikut bulan kelahiran.

Adakah tempoh tertentu ditetapkan kerajaan kepada pemegang lesen vokasional untuk mendapatkan insentif yang diberikan?

Kerajaan tidak menetapkan tempoh tertentu untuk mendapatkan insentif ini. Setiap pemegang lesen vokasional sedia ada dan pemegang lesen vokasional baharu layak menerima sekali (1) sahaja insentif tersebut.


Apakah implikasi bagi pemegang lesen vokasional yang lewat membaharui lesen mereka selepas pelarasan kali pertama tarikh lahir dibuat?

 • Di bawah sistem baharu ini, tarikh tamat lesen memandu vokasional akan sentiasa diselaraskan secara automatik dengan tarikh lahir. ii. Sekiranya pemegang lesen vokasional masih lagi terlupa atau lewat memperbaharui lesen memandu vokasional mereka selepas penyelarasan pertama dibuat,fi pembaharuan dikenakan berdasarkan kadar biasa.

Adakah pemegang lesen vokasional yang lahir pada 29 Februari atau pada tahun lompat juga diselaraskan?

Bagi pemegang lesen vokasional yang tarikh lahirnya ialah pada 29 Februari, tarikh tamat kuasa lesen vokasional mereka ialah pada 28 Februari dan tarikh kuatkuasa baru bagi pembaharuan adalah pada 1 Mac.