ARTIKEL PILIHAN PEMANDU

Tambah Kelas Lesen Memandu Percubaan (PDL)

Permohonan tambah kelas lesen memandu percubaan (PDL) boleh dilakukan di JPJ Negeri/Cawangan sahaja.

 

Syarat- syarat tambah kelas:

 

  1. Lulus Ujian Amali Bahagian 2 dan 3 dan masih berkuatkuasa 1(satu) tahun
  2. keputusan ujian telah dikemaskini dan masih berkuatkuasa dalam tempoh satu (1) tahun

 
Dokumen yang diperlukan:

 

  1. MyKad/Pasport asal atau salinan MyKad/Pasport pemohon sekiranya urusniaga dilakukan oleh wakil.
  2. Lesen memandu asal/salinan
  3. Pengenalan diri asal wakil
  4. 1 keping gambar warna (berlatar putih) berukuran 25mm x 32mm (pilihan)
  5. Visa masih berkuatkuasa (warga asing)
  6. Bayaran RM5.00
Tags
jpj tambah kelas lesen memandu
Sebelum