PENERBITAN

Dasar Keselamatan ICT JPJ (DKICT JPJ) V 2.0

Dasar Keselamatan ICT JPJ (DKICT JPJ) diwujudkan untuk menjamin kesinambungan penyampaian perkhidmatan JPJ dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT. Objektif utama Keselamatan ICT JPJ ialah seperti berikut:

a) Memastikan kelancaran perkhidmatan JPJ dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan;

b) Melindungi kepentingan pihak-pihak yang bergantung kepada sistem maklumat dari kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi; dan

c) Mencegah salah guna atau kecurian aset ICT Kerajaan.

Tags
dasar keselamatan dkict
Sebelum