PENERBITAN

Senarai Kesalahan Mengikut Kategori Dan Jenis Kesalahan Serta Kadar Bayaran Kompaun.

Kerajaan telah bersetuju dengan Pelaksanaan Kadar Kompaun Baharu Bagi Kesalahan Lalu Lintas. Berikut adalah kadar kompaun baru yang telah ditetapkan: Kadar kompaun baharu ini juga telah diputuskan mengambil kira keperluan semua agensi penguatkuasa dan akan digunapakai secara seragam oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur (DBKL), Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD), Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP), Perbadanan Putrajaya dan Majlis Berkuasa Tempatan.

Tags
jpj kompaun kadar kompaun
Sebelum