Keputusan Tender

Rundingan Terus

BIL TAJUK FAIL NAMA SYARIKAT BERJAYA TEMPOH SIAP TEMPOH KONTRAK
1Perkhidmatan mencetak dan membekal buku teks dan manual kurikulm pendidikan pemandu (KPP) jabatan pengangkutan jalan malaysia bagi tempoh Enam (6) BulanPercetakan Nasional Malaysia Berhad6 bulan7 November 2017- 6 mei 2018