GARIS PANDUAN PEMASANGAN IKLAN PADA BADAN KENDERAAN(PINDAAN 2) 2019

Garis panduan ini betujuan untuk menerangkan keperluan dan peraturan-peraturan berkaitan mempamerkan dan memasang iklan pada badan kenderaan.

Setiap pemilik kenderaan haruslah mematuhi prosedur ini  bagi tujuan memasang iklan pada kenderaan.

 

Isi Kandungan :

1. Tujuan

2. Skop dan definisi

3. Syarat permohonan

4. Kaedah pemasangan

5. Syarat-syarat khas

6. Contoh pemasangan

7. Prosedur dan dokumen

8. Kelulusan

9. Kesalahan

Maklumat penuh boleh di capai melalui lampiran Garis Panduan Pemasangan Iklan pada badan kenderaan (Pindaaan 2) 2019. 

Sebelum