ARTIKEL PILIHAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

Panduan Pemasangan Iklan Pada Badan Kenderaan (pindaan 2) 2019

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan keperluan dan peraturan-peraturan berkaitan mempamerkan dan memasang iklan pada badan kenderaan. Setiap pemilik kenderaan haruslah mematuhi prosedur ini  bagi tujuan memasang iklan pada kenderaan dimana Kaedah 49, Kaedah-kaedah Lalu Lintas Jalan 1959, telah menetap dan menyatakan bahawa tiada kenderaan bermotor dibenarkan membuat pengiklanan tanpa kebenaran.

 

Sila rujuk garis panduan berkenaan di lampiran bagi mendapatkan maklumat lanjut.

 

  • Berkuatkuasa 1 Januari 2020 permohonan pemasangan iklan tidak lagi dilakukan, walau bagaimanapun syarat dan garis panduan sedia ada perlu dirujuk.
Sebelum