ARTIKEL PILIHAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

Panduan Pengubahsuaian Kenderaan Persendirian & Perdagangan

Garis panduan ini diwujudkan bagi menerangkan kepada pengguna kenderaan berkaitan piawaian atau syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk proses modifikasi kenderaan persendirian dan kenderaan perdagangan tanpa perlu melakukan permohonan di Jabatan ini.

 

Modifikasi yang disarankan hanya melibatkan pengubahsuaian kecil atau pemasangan alat kelengkapan tambahan ( pemasangan aksesori) yang  tidak mengubah identiti serta tidak menggangu ciri-ciri keselamatan kenderaan dimana   Seksyen (12) Akta Pengangkutan Jalan 1987 telah menetapkan keperluan undang-undang mengenai sebarang pengubahsuaian kepada kenderaan sebelum dan selepas pendaftarannya iaitu Pemeriksaan Kenderaan Motor Dan Pemberian Maklumat Kepada Ketua Pengarah

 

Sila rujuk garis panduan berkenaan di lampiran bagi mendapatkan maklumat lanjut.

Tags
jpj ubahsuai kenderaan garis panduan pengubahsuaian kenderaan persendirian
Sebelum