ARTIKEL PILIHAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

Panduan Pendaftaran Bengkel Pembaikan Kemalangan Kenderaan Automotif

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah menetapkan setiap bengkel yang menjalankan aktiviti pembaikan kemalangan hendaklah berdaftar dengan pihak JPJ. Pendaftaran ini bermaksud setiap bengkel yang ingin menjalankan aktiviti-aktiviti yang terlibat serta berkaitan perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh JPJ

 

Sila rujuk garis panduan berkenaan di lampiran bagi mendapatkan maklumat lanjut.

Sebelum