ARTIKEL PILIHAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

Panduan Permohonan Pengubahsuaian Kenderaan Perdagangan

Bil.Jenis PermohonanSenarai Dokumen
1.Penukaran Badan Kenderaan
 1. Borang Permohonan
 2. Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan.
 3. Salinan Sijil Perakuan Pembuatan (jika berkenaan)
 4. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan
 5. Surat Pengesahan dari Bengkel Bina Badan yang berdaftar dengan JPJ (asal).
 6. Salinan Surat Tawaran Kelulusan dari LPKP/APAD.
 7. Salinan pelan yang telah diluluskan oleh JPJ.
 8. Surat Kebenaran Menggunakan Pelan (asal).
 9. Salinan resit bayaran cukai Kastam dan Pejabat Kastam Bahagian Dalaman ( khas untuk tukar panel van kepada window van)
2.Pengubahsuaian Bes Roda Kenderaan
 1. Borang Permohonan
 2. Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan.
 3. Salinan Sijil Perakuan Pembuatan (jika berkenaan)
 4. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan
 5. Surat Pengesahan dari Bengkel Bina Badan yang berdaftar dengan JPJ (asal).
 6. Salinan Surat Tawaran Kelulusan dari LPKP/APAD.
 7. Salinan pelan yang telah diluluskan oleh JPJ.
 8. Surat Kebenaran Menggunakan Pelan (asal)
3.Penukaran Gandar Kenderaan
 1. Borang Permohonan
 2. Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan.
 3. Salinan Sijil Perakuan Pembuatan (jika berkenaan)
 4. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan
 5. Surat Pengesahan dari Bengkel Bina Badan yang berdaftar dengan JPJ (asal).
 6. Salinan Surat Tawaran Kelulusan dari LPKP/APAD.
 7. Salinan pelan yang telah diluluskan oleh JPJ.
 8. Surat Kebenaran Menggunakan Pelan (asal)
4.Penukaran Kabin (Cab) Kenderaan
 1. Borang Permohonan
 2. Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan.
 3. Salinan Sijil Perakuan Pembuatan (jika berkenaan)
 4. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan
 5. Surat Pengesahan dari Bengkel Bina Badan yang berdaftar dengan JPJ (asal).
 6. Salinan Surat Tawaran Kelulusan dari LPKP/APAD.
 7. Salinan pelan yang telah diluluskan oleh JPJ.
 8. Surat Kebenaran Menggunakan Pelan (asal)
5.Perubahan Bilangan Tempat Duduk
 1. Borang Permohonan
 2. Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan.
 3. Salinan Sijil Perakuan Pembuatan (jika berkenaan)
 4. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan
 5. Surat Pengesahan dari Bengkel Bina Badan yang berdaftar dengan JPJ (asal).
 6. Salinan Surat Tawaran Kelulusan dari LPKP/APAD.
 7. Salinan pelan yang telah diluluskan oleh JPJ.
 8. Surat Kebenaran Menggunakan Pelan (asal)
6.Penukaran Had Berat
 1. Borang Permohonan
 2. Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan.
 3. Salinan Sijil Perakuan Pembuatan (jika berkenaan)
 4. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan
 5. Surat Pengesahan dari Bengkel Bina Badan yang berdaftar dengan JPJ (asal).
 6. Salinan Surat Tawaran Kelulusan dari LPKP/APAD.
 7. Salinan pelan yang telah diluluskan oleh JPJ.
Surat Kebenaran Menggunakan Pelan (asal)
7.Penukaran Kegunaan Kenderaan
 1. Borang Permohonan
 2. Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan.
 3. Salinan Sijil Perakuan Pembuatan (jika berkenaan)
 4. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan
 5. Surat Pengesahan dari Bengkel Bina Badan yang berdaftar dengan JPJ (asal).
 6. Salinan Surat Tawaran Kelulusan dari LPKP/APAD.
 7. Salinan pelan yang telah diluluskan oleh JPJ.
 8. Surat Kebenaran Menggunakan Pelan (asal)

 

Sebelum