LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI 2019

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI 2019

Bil Negeri Pencapaian %
1. CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA 100
2. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 100
3. SELANGOR 100
4. NEGERI SEMBILAN 100
5. MELAKA 100
6. JOHOR 100
7. PAHANG 100
8. TERENGGANU 100
9. KELANTAN 100
10. PERAK 100
11. PULAU PINANG 100
12. KEDAH 100
13. PERLIS 100
14. SABAH 100
15. SARAWAK 100