Fungsi Bahagian Kejuruteraan Automotif

  1. Menerajui pelaksanaan rangkakerja World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations (WP29) dan membangunkan dasar - dasar keselamatan kenderaan motor, kelulusan jenis dan mengharmonisasikan peraturan kenderaan motor diperingkat domestik selari dengan rangkakerja WP29.
  1. Melaksanakan prosedur kelulusan jenis kenderaan ( Vehicle Type Approval)dan pengujian kenderaan bagi tujuan pengiktirafan Energy Efficient Vehicle (EEV) selari dengan rangka kerja World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations ( WP29 ) mematuhi ketetapan Akta Pengangkutan Jalan 1987.
  1. Mengawalselia dan memantau PUSPAKOM, Jurutera Profesional, bengkel kejuruteraan, bengkel pembaikan kemalangan dan bengkel Rebuilt bagi memastikan aktiviti yang dijalankan mematuhi keperluan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan.
  1. Menilai dan memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan ubahsuai pembinaan dan penggunaan kenderaan motor supaya mematuhi Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-kaedah di bawahnya.