Fungsi Bahagian Kewangan

  1. Menguruskan hal ehwal pentadbiran kewangan, aset dan logistik kewangan.
  2. Menguruskan dan menyelia hal ehwal belanjawan tahunan dan pembayaran.
  3. Menyediakan Laporan Rancangan Lima Tahun dan Kajian Separuh Penggal, membuat penyelarasan dan pemantauan projek-projek pembangunan.
  4. Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Akaun peringkat Jabatan.