Fungsi Bahagian Pelesenan Pemandu

  1. Merancang, melaksana, mengkaji dan menetapkan sukatan Kurikulum Pendidikan Pemandu serta latihan teori dan praktikal bagi semua jenis kelas lesen memandu.
  2. Bertindak sebagai Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengredan Institut Memandu (JKPIM) serta memberi akreditasi kepada Institut Memandu.
  3. Merancang, melaksana, mengkaji dan memantau aktiviti pelesenan pemandu di bawah skop projek e-Khidmat selaras dengan dasar, perundangan dan perjanjian.