Fungsi Bahagian Korporat dan Perancangan Strategik

  1. Merancang dan melaksanakan perancangan korporat dan pembangunan organisasi dan pembangunan portal jabatan.
  2. Merancang dan melaksanakan penyelidikan serta menjalankan penambahbaikan ke atas proses dan produk jabatan secara berterusan.
  3. Menjalankan pengurusan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan dan bertindak sebagai Urusetia Mesyuarat dan program-program yang dilaksanakan jabatan.