Kata Aluan Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia

YBHG. DATUK ROSPIAGOS BIN TAHA
KETUA PENGARAH JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA

Transformasi Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) merupakan kaedah baru melaksanakan kerja melangkaui dari kebiasaan ke arah penghasilan modal insan yang mempunyai mentaliti kelas pertama dan infrastruktur kelas pertama.

Sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti adalah penting untuk pembangunan negara. Kerajaan telah memperkenalkan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi mewujudkan elemen kebertanggungjawaban di kalangan anggota pentadbiran dan penjawat awam dalam usaha memastikan rancangan pembangunan negara berjalan lancar dan jayanya.

Pelan Strategik JPJ ini disediakan seiring dengan iltizam kerajaan untuk melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Transformasi Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) merupakan kaedah baru melaksanakan kerja melangkaui dari kebiasaan ke arah penghasilan modal insan yang mempunyai mentaliti kelas pertama dan infrastruktur kelas pertama. Konsep Transformasi JPJ merangkumi perubahan sistematik yang menjurus kepada pewujudan institusi yang cemerlang dan pembinaan imej positif JPJ di kalangan masyarakat.


Usaha transformasi ini memerlukan komitmen yang padu dan berterusan oleh setiap warga JPJ dengan mengamalkan prinsip Budaya Kerja Kelas Pertama. Budaya Kerja Kelas Pertama ialah amalan terbaik dan terpuji yang melebihi daripada kebiasaan. Ia merangkumi aspek pemikiran, pengurusan emosi dan dimanifestasikan melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja yang penuh integriti serta dapat memuaskan hati pelanggan.

Harapan saya, warga JPJ akan bersama-sama berganding bahu dan komited dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan agar matlamat untuk menjadikan JPJ sebagai sebuah institusi yang menerajui bidang pengurusan dan penguatkuasaan pengangkutan jalan bertaraf dunia dapat dipenuhi sebagaimana yang telah digariskan dalam Pelan Strategik JPJ ini.