Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Kami berilitizam untuk memberikan perkhidmatan secara MESRA , CEKAP dan TELUS dengan mendukung janji-janji melalui aktiviti yang dijalankan seperti berikut:

TRANSAKSI PENGUATKUASA

No Aktiviti Tempoh Masa
1. Pembayaran Kompaun 10 Minit
2. Pelepasan Kenderaan Sita 30 Minit
3. Pemeriksaan Kenderaan 30 Minit
  1. Cermin Gelap 30 Minit
  2. Kesalahan Teknikal 30 Minit
4. Semakan Status Mata Demerit 5 Minit
 

 

TRANSAKSI PENDAFTARAN DAN PELESENAN KENDERAAN PERSENDIRIAN

Bil Aktiviti Tempoh Masa
1. Permohonan Pendaftaran Kenderaan Baru (e-Daftar) 10 Minit
2. Permohonan Pertukaran Nombor Pendaftaran 1 Jam
3. Permohonan Pertukaran Hak Milik 30 Minit
4. Permohonan Untuk Memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM) 10 Minit
5. Permohonan Salinan LKM 5 Minit
6. Permohonan Salinan Perakuan Pendaftaran (RC) 5 Minit
7. Permohonan Sambungan Perakuan Pendaftaran (RC) 5 Minit
8. Permohonan Bayaran Balik LKM 14 Hari


TRANSAKSI PENDAFTARAN DAN PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN

Bil Aktiviti Tempoh Masa
1. Permohonan Pelesenan Kenderaan Perdagangan 10 Minit
2. Permohonan Pengeluaran Lesen Perubahan Sementara 1 Jam
3. Permohonan Lesen Plat Kenderaan Perdagangan (Trade Plate) 1 Jam
4. Permohonan Memperbaharui Lesen Plat Kenderaan Perdagangan (Trade Plate) 1 Jam
5. Permohonan Penangguhan / Penyerahan Sementara Permit Kenderaan Perdagangan 30 MInit
6. Permohonan untuk memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM) 5 Minit


TRANSAKSI PELESENAN PEMANDU

Bil Aktiviti Tempoh Masa
1. Pengeluaran Lesen Memandu Baru 5 Minit
2. Pembaharuan Lesen Memandu , Lesen Belajar Memandu dan Lesen Vokasional 5 minit
3. Permohonan Permit Memandu Antarabangsa ( IDP ) 15 Minit
4. Permohonan Pertukaran Lesen (Tentera/Polis ) 15 Minit
5. Pertukaran lesen memandu negara asing yang layak dipertimbangkan pengecualian pemakaian kaedah 5(3) Kaedah-kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992 30 Minit
6. Pertukaran lesen memandu negara asing di bawah Kaedah 5(3) Kaedah-kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992 30 Hari
7. Permohonan Salinan Lesen Memandu 5 Minit
8. Pembayaran Permit Institut Memandu (PIM/SM1) 30 Minit
9. Pembayaran Sijil Pengajar Institusi Memandu (SPIM/SM2) 10 Minit
10. Permohonan Butir-butir Lesen Memandu 15 Minit


TRANSAKSI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

Bil Aktiviti Tempoh Masa
  PENGUBAHSUAIAN KENDERAAN  
1. Menukar Kegunaan Bas 7 Hari *
2. Mengubahsuai Kenderaan OKU 5 Hari *
3. Kenaikan / penurunan had berat kenderaan 7 Hari *
4. Pelarasan had berat kenderaan 7 Hari *
5. Memasang Iklan 5 Hari *
6. Menukar Enjin 5 Hari *
7. Menukar Jenis Badan 7 Hari *
8. Mengubahsuai Bes Roda/ Pacuan Roda 7 Hari *
9. Memasang Pagar Sisi 7 Hari *
10. Menukar Kabin Kenderaan 5 Hari *
11. Menukar Bilangan Tempat Duduk Penumpang 5 Hari *
12. Menukar Gandar 7 Hari *
  COP SEMULA NOMBOR CASIS / ENJIN  
13. Reput / Karat 20 Hari *
14. Kemalangan 20 Hari *
15. Kesilapan Pengilangan 20 Hari *
16. Kerosakan akibat masalah enjin 20 Hari *
17. Kenderaan Curi (jumpa semula) 20 Hari *
18. Kenderaan Lucuthak (Agensi Kerajaan) 20 Hari *
19. Duplikasi Nombor Casis 20 Hari *
  LAIN - LAIN  
20. Penukaran / Pembaikan Struktur Panel Kenderaan Akibat Kemalangan 7 Hari *
21. Pemeriksaan Kenderaan Vintaj / Klasik 1 Hari *
22. Pemeriksaan Kenderaan OKU 1 Hari *

* Tempoh masa mengikut hari bekerja