Senarai Bengkel Kemalangan Mengikut Negeri

Premis yang menjalankan mana-mana aktiviti-aktiviti pembaikan terhadap kerosakan (body repair) kenderaan motor akibat kemalangan jalanraya.

 

Data Sehingga 29.9.2020