Statistik Penggunaan Aplikasi Dalam Talian

BIL. PERKHIDMATAN DALAM TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DEC JUMLAH
1. Semakan Saman 557712 499630 518299 515962 485290 485528 539798 370360 486992 500656 432586 479617 5872430
2. Semakan Tarikh Luput Lesen Memandu 307582 245747 302918 317904 331023 280035 316636 259047 257806 293282 309527 352385 3573892
3. Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh 15516 13596 15940 16786 14469 14900 23262 19618 17500 21140 17994 16644 207365
4. Semakan Tarikh Luput Lesen Kenderaan Motor (LKM) 589138 464991 573718 583423 585765 536187 572389 448069 446940 531423 523552 593512 6449107
5. Semakan Keputusan Ujian Memandu (Bhg 1/Praktikal/Vokasional) 54140 45198 59801 60408 69757 62183 254636 174008 111142 148723 89516 92212 1221724
6. Semakan Status Senarai Hitam 94136 81267 93289 93740 97189 135433 106100 71961 74258 80312 79756 94310 1101751
7. Semakan Pertukaran Lesen Memandu Luar Negara 2483 2150 2431 2371 2522 2579 2208 1482 1679 2028 3120 5001 30054
8. Semakan Status Permohonan Penubuhan Institut Memandu 1172 1023 1152 1163 1331 1298 1342 753 866 902 1173 1571 13746
9. Semakan No. Pendaftaran Kenderaan Terkini 721161 616157 755483 765454 764671 707701 605649 412545 448190 536377 557435 712680 7603503
10. Semakan Tarikh Ujian Memandu 11934 9990 14445 16170 15104 14702 26891 16133 15359 17030 17948 19265 194971
11. Semakan Demerit 17421 15943 15965 15714 16733 16795 12007 7162 9554 10100 11083 15179 163656
JUMLAH 2372395 1995692 2353441 2389095 2383854 2257341 2460918 1781138 1870286 2141973 2043690 2382376 26432199
BIL. PERKHIDMATAN DALAM TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DEC JUMLAH
1. Semakan Saman 673982 416263 342321 175375 459182 446845 616368 1097982 544135 0 0 0 4772453
2. Semakan Tarikh Luput Lesen Memandu 367000 356650 288565 194507 221930 365021 384159 319436 272382 0 0 0 2769650
3. Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh 18011 16382 12944 7108 13333 29069 25476 23915 20019 0 0 0 166257
4. Semakan Tarikh Luput Lesen Kenderaan Motor (LKM) 629533 632381 482616 353468 565661 733890 698301 624042 564932 0 0 0 5284824
5. Semakan Keputusan Ujian Memandu (Bhg 1/Praktikal/Vokasional) 175875 94572 99066 91325 46608 67422 180172 79114 63306 0 0 0 897460
6. Semakan Status Senarai Hitam 106434 89731 57623 34372 79414 105497 104153 109948 73351 0 0 0 760523
7. Semakan Pertukaran Lesen Memandu Luar Negara 5985 4913 3010 1167 2052 2895 3228 4245 2929 0 0 0 30424
8. Semakan Status Permohonan Penubuhan Institut Memandu 1966 1429 681 336 505 862 1069 1312 722 0 0 0 8882
9. Semakan No. Pendaftaran Kenderaan Terkini 706162 731856 356526 44392 294699 598616 713039 636388 486308 0 0 0 4567986
10. Semakan Tarikh Ujian Memandu 17673 20639 12198 2821 3953 12859 19556 20571 17408 0 0 0 127678
11. Semakan Demerit 31737 14244 7774 3908 6883 7471 51423 12768 7347 0 0 0 143555
JUMLAH 2734358 2379060 1663324 908779 1694220 2370447 2796944 2929721 2052839 0 0 0 19529692