Statistik Penggunaan Aplikasi Dalam Talian

BIL. PERKHIDMATAN DALAM TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DEC JUMLAH
1. Semakan Saman 557712 499630 518299 515962 485290 485528 539798 370360 486992 500656 432586 479617 5872430
2. Semakan Tarikh Luput Lesen Memandu 307582 245747 302918 317904 331023 280035 316636 259047 257806 293282 309527 352385 3573892
3. Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh 15516 13596 15940 16786 14469 14900 23262 19618 17500 21140 17994 16644 207365
4. Semakan Tarikh Luput Lesen Kenderaan Motor (LKM) 589138 464991 573718 583423 585765 536187 572389 448069 446940 531423 523552 593512 6449107
5. Semakan Keputusan Ujian Memandu (Bhg 1/Praktikal/Vokasional) 54140 45198 59801 60408 69757 62183 254636 174008 111142 148723 89516 92212 1221724
6. Semakan Status Senarai Hitam 94136 81267 93289 93740 97189 135433 106100 71961 74258 80312 79756 94310 1101751
7. Semakan Pertukaran Lesen Memandu Luar Negara 2483 2150 2431 2371 2522 2579 2208 1482 1679 2028 3120 5001 30054
8. Semakan Status Permohonan Penubuhan Institut Memandu 1172 1023 1152 1163 1331 1298 1342 753 866 902 1173 1571 13746
9. Semakan No. Pendaftaran Kenderaan Terkini 721161 616157 755483 765454 764671 707701 605649 412545 448190 536377 557435 712680 7603503
10. Semakan Tarikh Ujian Memandu 11934 9990 14445 16170 15104 14702 26891 16133 15359 17030 17948 19265 194971
11. Semakan Demerit 17421 15943 15965 15714 16733 16795 12007 7162 9554 10100 11083 15179 163656
JUMLAH 2372395 1995692 2353441 2389095 2383854 2257341 2460918 1781138 1870286 2141973 2043690 2382376 26432199
BIL. PERKHIDMATAN DALAM TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DEC JUMLAH
1. Semakan Saman 673982 330819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1004801
2. Semakan Tarikh Luput Lesen Memandu 367000 270195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637195
3. Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh 18011 12948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30959
4. Semakan Tarikh Luput Lesen Kenderaan Motor (LKM) 629533 484206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1113739
5. Semakan Keputusan Ujian Memandu (Bhg 1/Praktikal/Vokasional) 175875 70649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246524
6. Semakan Status Senarai Hitam 106434 69643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176077
7. Semakan Pertukaran Lesen Memandu Luar Negara 5985 3920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9905
8. Semakan Status Permohonan Penubuhan Institut Memandu 1966 1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3098
9. Semakan No. Pendaftaran Kenderaan Terkini 706162 547226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1253388
10. Semakan Tarikh Ujian Memandu 17673 16035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33708
11. Semakan Demerit 31737 11233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42970
JUMLAH 2734358 1818006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4552364