DRIVER SELECTED ARTICLES

Garis Panduan dan Tatacara Permohonan Kursus Pensijilan Pengajar Institut Memandu (SPIM) Online 2.0 Bagi Institut Memandu. 

Garis panduan ini adalah bertujuan untuk memastikan semua JPJ Negeri dan IM mendapat garis panduan yang betul sebelum membuat permohonan sebagai tenaga pengajar di IM. Garis panduan ini juga mengandungi semua proses dari permohonan hinggalah ke proses pembaharuan serta prosedur berkaitan Sijil Pengajar Institut Memandu (SPIM). Garis panduan ini adalah untuk membantu semua kakitangan JPJ Negeri dan IM yang terlibat agar dapat memahami dan boleh digunakan untukrujukan.

Tags
spim
Previous